LEKKAGE? BEL: 0413-249660 info@leakcheck.nl

Tarieven

Onderstaande tarieven zijn indicatie prijzen bij lekkage onderzoeken in woningen. We maken graag een offerte op maat voor uw specifieke situatie.

Vaak worden de kosten voor het opsporen van een lekkage vergoed door uw verzekering, deze vallen namelijk onder schade beperkende maatregelen!

Tarief lekkage onderzoek:

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Opmerkingen:

  • Binnen 2 werkdagen aanlevering van meetverslag met locatie hersteladvies te gebruiken voor verzekering en installateur.
  • Prijzen gebaseerd op max. 3 manuur ter plaatse. Voor ieder extra uur rekenen wij € 97,50 ex BTW.
  • Wij doen geen herstelwerkzaamheden hierdoor garanderen wij een onafhankelijke meting.
  • Bij annulering van de gemaakte afspraak binnen 48 uur van tijdstip uitvoering, zijn wij helaas genoodzaakt om € 50,00 excl. btw in rekening te brengen.
  • Betaling binnen 7 dagen na factuurdatum. Wij declareren niet rechtstreeks bij uw verzekering.
  • Indien de kosten door verzekeraar worden vergoed, declareert de opdrachtgever de kosten van het onderzoek zelf bij verzekeraar.
  • Op onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Lekkage niet verholpen?

Als blijkt dat, na het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden, de lekkage niet is opgelost, vragen wij u ons daarover direct te informeren. Op deze manier hebben wij de mogelijkheid om een nieuw onderzoek in te stellen. Als blijkt dat de herstelwerkzaamheden niet of onvolledig zijn opgevolgd, zijn wij genoodzaakt de voorrijkosten en de tijd ter plaatse voor het vervolgonderzoek in rekening te brengen.